Home

Initieert.   Het kunnen nemen van initiatieven is een gave: een combinatie van kennis, inzicht, visie en lef. Daar komt bij dat de mate van succes nooit gebaseerd kan zijn op een eenmalig resultaat; een prestatienorm die voortdurend hoog wordt gehouden is daarom een duurzaam uitgangspunt. Succes is de drijfveer. Keer op keer. Costerborgh initieert. Zowel zelfstandig als in partnership. Dat is een zaak van duurzaam succes.

 

Profiel
 
Participeert
 
Belegt
 
Projecten
Contact