Costerborgh Vastgoed.   Omgaan met vastgoed is een persoonlijke zaak. Dat laat zich lezen als een DNA-profiel. Of als het proeven van een goede wijn. Steeds gaat het om een unieke combinatie van factoren die stuk voor stuk medebepalend zijn voor het karakteristieke profiel. Bij vastgoed gaat het om de ’blend’ van kennis, ervaring en inzicht. Dat levert een heel persoonlijke benaderingswijze op. Costerborgh ontwikkelt, participeert en belegt. Zelfstandig of in partnership: de ’blend’ is altijd bepalend voor het succes.

Profiel
Initieert
 
Participeert
 
Belegt
 
Projecten
Contact